W celu zapewnienia najwyższej jakości strona używa cookies.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Odpady opakowaniowe

Możliwości postępowania z odpadami opakowaniowymi po produktach Polychem Systems Sp. z o.o.

W myśl ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638 ze zm.) odpady opakowaniowe to wszystkie opakowania, w tym opakowania wielokrotnego użytku, wycofane z ponownego użycia.

Postępowanie z odpadami opakowaniowymi musi odbywać się na zasadach określonych w ustawie o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 ze zm.). Możliwe jest przekazywanie ich wyłącznie podmiotom, które uzyskały zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami, chyba że działalność taka (w przypadku określonych rodzajów odpadów) nie wymaga uzyskania pozwolenia. Przekazywanie odpadów powinno zostać udokumentowane „kartą przekazania odpadu” (tzw. KPO) z zachowaniem ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206).

ODPADY OPAKOWANIOWE - METALOWE PUSZKI, HOBOKI I BECZKI

zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone - kod odpadu: 15 01 10* – unieszkodliwianie

niezawierające pozostałości substancji niebezpiecznych – opakowania z metali – kod odpadu: 15 01 04 – recykling – złomowanie

ODPADY OPAKOWANIOWE - BUTELKI I POJEMNIKI Z TWORZYW SZTUCZNYCH

zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone – kod odpadu: 15 01 10* – unieszkodliwianie; recykling DPPL

niezawierające pozostałości substancji niebezpiecznych – opakowania z tworzyw sztucznych – kod odpadu: 15 01 02 – recykling

ODPADY OPAKOWANIOWE - POJEMNIKI CIŚNIENIOWE

puste pojemniki ciśnieniowe – kod odpadu: 15 01 11* – unieszkodliwianie

ODPADY OPAKOWANIOWE - KARTONY

opakowania z papieru i tektury – kod odpadu: 15 01 01 – recykling

ODPADY OPAKOWANIOWE - FOLIA

opakowania z tworzyw sztucznych – odpadu: 15 01 02 – recykling

ODPADY OPAKOWANIOWE - DREWNIANE PALETY

opakowania z drewna – kod odpadu: 15 01 03 – recykling