Politika kvality

Od začátku působení POLYCHEM Systems Sp. z o.o. zvláštní pozornost věnujeme kvalitě, reprodukovatelnosti výrobků a individuálnímu plnění očekávání Zákazníků.

V roce 2001 naše firma zavedla Systém řízení kvality podle normy PN-ISO 9002:1996. Od prvního certifikačního auditu, který proběhl v březnu 2001 Systém řízení kvality u Polychem Systems Sp. z o.o. je každoročně auditován externím certifikační jednotkou. V roce 2001 certifikaci Systému řízení kvality u Polychem Systems Sp. z o.o. provedla Rheinisch-Westfälischer TÜV e.V. v souladu s postupy TÜV CERT.

V roce 2003, Polychem Systems Sp. z o.o. přešel na normu EN ISO 9001:2000, na základě které byl zdokonalován stávající Systém řízení kvality. Po zavedení předpokladů nové normy Systém řízení kvality u Polychem Systems Sp. z o.o. byl pozitivně zhodnocen certifikující jednotkou TÜV CERT RWTÜV Systems GmbH.

Od roku 2006 Systém řízení kvality byl certifikován TÜV NORD Polska Sp. z o.o. V průběhu auditu dozoru v roce 2010 jsme přešli na normu ISO 9001:2008, čímž jsme současně získali certifikát s platností až do 19. prosince 2012.

Dne 11. prosince 2012 Polski Rejestr Statków S.A. provedl certifikující audit, v průběhu kterého byla potvrzena shoda Systému řízení kvality ustanoveními normy ISO 9001:2008.

Systém řízení kvality fungující v Polychem Systems Sp. z o.o. pokrývá celou činnost firmy, to znamená projektování, výrobu a prodej polyuretanových výrobků a příslušenství pro jejich přetváření.

Díky Systému řízení kvality naši Zákazníci si mohou být jisti, že dostávají produkt navržený tak, aby splňoval očekávání našich zákazníků, měl definovanou kvalitu a očekávané technické parametry.

Systém řízení kvality zavedený a fungující na základě norem skupiny ISO 9000 je neustále zdokonalován angažovaným zapojením všech zaměstnanců Polychem Systems Sp. z o.o.

ⓒ 2020 Polychem Systems Sp. z o.o.

Informace a údaje uvedené na stránkách www.polychem-systems.com.pl a v jiných reklamních materiálech jsou poskytovány výhradně pro informační účely a nejsou nabídkou ve smyslu ustanovení občanského zákona.

img