Produkty

Katalog výrobků

Katalog průmysl

Polyuretanová lepidla

Lepicí a těsnicí hmoty

Systémy pro polyuretanovou pěnu

Systémy pro polymočovinové povlaky

Systémy pro pružnou pěnu a elastomery

Technické termoizolace

Čisticí písty

Tvarovky a integrální pěny

Montážní pěny

ⓒ 2020 Polychem Systems Sp. z o.o.

Informace a údaje uvedené na stránkách www.polychem-systems.com.pl a v jiných reklamních materiálech jsou poskytovány výhradně pro informační účely a nejsou nabídkou ve smyslu ustanovení občanského zákona.

img