Politica de calitate

Od początku działalności w Polychem Systems Sp. z o.o. przykładamy szczególną wagę do jakości, powtarzalności wyrobu oraz do indywidualnego spełniania oczekiwań Klientów.

W 2001 r. w naszej firmie został wdrożony System Zarządzania Jakością w oparciu o normę PN-ISO 9002:1996. Od pierwszego auditu certyfikującego, który miał miejsce w marcu 2001 r., System Zarządzania Jakością w Polychem Systems Sp. z o.o. jest corocznie auditowany przez zewnętrzną jednostkę certyfikacyjną. W 2001 r. certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością w Polychem Systems Sp. z o.o. została przeprowadzona przez Rheinisch-Westfälischer TÜV e.V. zgodnie z procedurą TÜV CERT.

W 2003 r. nastąpiło w Polychem Systems Sp. z o.o. przejście na normę EN ISO 9001:2000, w oparciu o którą doskonalono istniejący System Zarządzania Jakością. Po wdrożeniu założeń nowej normy System Zarządzania Jakością w Polychem Systems Sp. z o.o. został pozytywnie zaopiniowany przez jednostkę certyfikacyjną TÜV CERT RWTÜV Systems GmbH.

Od 2006 r. System Zarządzania Jakością był certyfikowany przez TÜV NORD Polska Sp. z o.o. Podczas auditu nadzoru w 2010 r. przeszliśmy na normę ISO 9001:2008, uzyskując tym samym certyfikat ważny do 19 grudnia 2012 r.

Dnia 11 grudnia 2012 r. został przeprowadzony przez Polski Rejestr Statków S.A. audit certyfikujący, podczas którego stwierdzono zgodność Systemu Zarządzania Jakością z zapisami normy ISO 9001:2008.

System Zarządzania Jakością funkcjonujący w Polychem Systems Sp. z o.o. obejmuje swoim zakresem pełną działalność firmy to jest projektowanie, produkcję i sprzedaż wyrobów poliuretanowych oraz dodatków do ich przetwórstwa.

Dzięki Systemowi Zarządzania Jakością nasi Klienci mogą mieć pewność, że otrzymują produkt zaprojektowany tak, by spełniał oczekiwania naszych Klientów, o określonej jakości i oczekiwanych parametrach technicznych.

System Zarządzania Jakością wdrożony i funkcjonujący w oparciu o normy z rodziny ISO 9000 jest ciągle doskonalony poprzez zaangażowanie wszystkich Pracowników Polychem Systems Sp. z o.o.

ⓒ 2020 Polychem Systems Sp. z o.o.

Informațiile și datele postate pe pagina www.polychem-systems.com.pl și în alte materiale publicitare sunt accesibile exclusiv în scopuri informative și nu constituie o ofertă în înțelesul prevederilor codului civil.

img