BOLI SME

Priekopníkmi v polyuretánovom priemysle.
Počiatky polyuretánového odvetvia na poľskom trhu neboli ľahké. Skúsenosti, ktoré sme získali počas takmer 35 rokov pôsobenia v odbore, v čase politických zmien a meniacich sa ekonomických trendov, nás naučili, ako vytvoriť budúcnosť na podnikanie. Keď sa polyuretánový priemysel ešte len začal rozvíjať, v Polychem Systems Sp. z o.o. vyvinuli výrobné technológie, ktoré sa stali základom úspechu v nadchádzajúcich rokoch.

SME

Odborníkmi v oblasti polyuretánov!
Sme silný tím odborníkov, ktorý dynamicky rozvíja ponúkané výrobky, organizáciu a sám seba. Zvýšenie zamestnanosti a investície do výrobných zariadení a technológií nám umožňujú prijímať nové výzvy. Špecializujeme sa na riešenia prispôsobené špecifickým požiadavkám odberateľov. Naše výrobky sa vyznačujú opakovateľnou kvalitou a skvelými úžitkovými vlastnosťami. Naši obchodní partneri sa môžu vždy spoľahnúť na pomoc zamestnancov spoločnosti Polychem Systems Sp. z o.o.

BUDEME

Ďalej rozvíjať a vytvárať nové trendy v odvetví.
Budeme vytvárať budúcnosť polyuretánového priemyslu. Pri stanovovaní ďalších cieľov sa na ne pozeráme očami zákazníkov. Vďaka tomu sa prispôsobujeme potrebám zákazníkov, trhu a okolia. Rozširujeme ponuku v oblasti obchodu a hľadáme nové možnosti použitia polyuretánov, zavádzame inovatívne riešenia a výrobky. Budúcnosť vytvárame už DNES.

ⓒ 2020 Polychem Systems Sp. z o.o.

Informácie a údaje zverejnené na www.polychem-systems.com.pl a v iných reklamných materiáloch sú k dispozícii len na informačné účely a nepredstavujú ponuku v zmysle Občianskeho zákonníka.

img