Politika kvality

Od začiatku pôsobenia POLYCHEM Systems Sp. z o.o. venujeme zvláštnu pozornosť kvalite, reprodukovateľnosti výrobkov a individuálnemu plneniu očakávaní zákazníkov.

V roku 2001 zaviedla naša firma Systém riadenia kvality podľa normy PN-ISO 9002:1996. Od prvého certifikačného auditu, ktorý prebehol v marci 2001, je Systém riadenia kvality v Polychem Systems Sp. z o.o. každoročne auditovaný externou certifikačnou jednotkou. V roku 2001 vykonala certifikáciu Systému riadenia kvality v Polychem Systems Sp. z o.o. Rheinisch-Westfälischer TÜV e.V. v súlade s postupmi TÜV CERT.

V roku 2003 prešla firma Polychem Systems Sp. z o.o. na normu EN ISO 9001:2000, na základe ktorej bol zdokonaľovaný existujúci Systém riadenia kvality. Po zavedení predpokladov novej normy bol Systém riadenia kvality v Polychem Systems Sp. z o.o. pozitívne zhodnotený certifikujúcou jednotkou TÜV CERT RWTÜV Systems GmbH.

Od roku 2006 bol Systém riadenia kvality certifikovaný TÜV NORD Polska Sp. z o.o. V priebehu auditu dozoru v roku 2010 sme prešli na normu ISO 9001:2008, čím sme súčasne získali certifikát s platnosťou až do 19. decembra 2012.

Dňa 11. decembra 2012 vykonal Polski Rejestr Statków S.A. certifikujúci audit, v priebehu ktorého bola potvrdená zhoda Systému riadenia kvality s ustanoveniami normy ISO 9001:2008.

Systém riadenia kvality fungujúci v Polychem Systems Sp. z o.o. pokrýva celú činnosť firmy, to znamená projektovanie, výrobu a predaj polyuretánových výrobkov a príslušenstva na ich pretváranie.

Vďaka Systému riadenia kvality si naši zákazníci môžu byť istí, že dostávajú produkt navrhnutý tak, aby splňoval ich očakávania, mal definovanú kvalitu a očakávané technické parametre.

Systém riadenia kvality zavedený a fungujúci na základe noriem skupiny ISO 9000 je neustále zdokonaľovaný angažovaným zapojením všetkých zamestnancov Polychem Systems Sp. z o.o.

ⓒ 2020 Polychem Systems Sp. z o.o.

Informácie a údaje zverejnené na www.polychem-systems.com.pl a v iných reklamných materiáloch sú k dispozícii len na informačné účely a nepredstavujú ponuku v zmysle Občianskeho zákonníka.

img