Produkty

Katalóg výrobkov

Katalóg priemysel

Polyuretánové lepidlá

Lepiaco-tesniace hmoty

Systémy pre polyuretánovú penu

Systémy pre polymočovinové nátery

Systémy pre pružné peny a elastoméry

Technická tepelná izolácia

Čistiace piesty

Integrálne tvarovky a peny

Montážne peny

ⓒ 2020 Polychem Systems Sp. z o.o.

Informácie a údaje zverejnené na www.polychem-systems.com.pl a v iných reklamných materiáloch sú k dispozícii len na informačné účely a nepredstavujú ponuku v zmysle Občianskeho zákonníka.

img