Polityka jakości

POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKA POLYCHEM SYSTEMS Sp. z o.o.

Polychem Systems Sp. z o.o. od czterech dekad jest czołowym producentem wyrobów poliuretanowych. Powtarzalna jakość naszych wyrobów, poszerzanie oferty produktowej, doskonalenie procesów oraz dbałość o ciągły rozwój zawodowy Pracowników, przy jednoczesnej dbałości o stan środowiska, sprzyja wzmocnieniu pozycji spółki na rynku krajowym i zagranicznym.

Racjonalne zarządzanie surowcami, identyfikacja zagrożeń i konsekwentne działania związane z ich ograniczaniem przekładają się na bezpieczeństwo i właściwą jakość we wszystkich obszarach spółki. Dbamy o wzrost zaufania i wiarygodności poprzez spełnianie wymagań i oczekiwań naszych Klientów.

 

Dążąc do ciągłego doskonalenia w obszarze produktów, usług oraz procesów i działań wewnątrz organizacji, stawiamy sobie następujące cele:

  • produkowanie i terminowe dostarczanie wyrobów spełniających indywidualne potrzeby naszych Klientów, przy zachowaniu szczególnej dbałości o środowisko,
  • stosowanie dostępnych środków i rozwiązań organizacyjnych mogących zapobiec nadzwyczajnym zagrożeniom dla środowiska,
  • zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska,
  • ciągłe poszerzanie oferty produktowej wraz z rozwojem nowych technologii,
  • budowanie trwałych relacji z Klientem m.in. w oparciu o doradztwo, wsparcie techniczne oraz prowadzenie szkoleń,
  • dążenie do pozycji lidera w zakresie wyrobów poliuretanowych na rynku krajowym, dynamiczny rozwój na rynkach europejskich oraz zaznaczenie swojej pozycji na światowym rynku.

 

Gwarancją osiągnięcia założonych celów jest zaangażowanie wszystkich Pracowników Polychem Systems Sp. z o.o. w ciągłe zwiększanie efektywności Zintegrowanego Systemu Zarządzania (zgodnego z wymogami norm PN-EN ISO 9001, IATF 16949 i PN-EN ISO 14001).

Konsekwentna realizacja założeń Polityki Jakości i Środowiska oraz respektowanie przepisów prawa stanowią o skuteczności i ciągłości doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania, co pozwala na rozwój i umacnianie pozycji Polychem Systems Sp. z o.o. na rynku.

Poświadczam, że jesteśmy firmą niezależną finansowo, przy czym jednocześnie deklaruję, zapewnienie środków i zasobów niezbędnych do realizacji niniejszej Polityki Jakości i Środowiska, która będzie realizowana przeze mnie i Pracowników naszej firmy.

 

Jerzy Rogalski
Prezes Zarządu

Poznań 28.02.2022 r.

ⓒ 2020 Polychem Systems Sp. z o.o.

Informacje i dane zamieszczone na stronie www.polychem-systems.com.pl oraz w innych materiałach reklamowych są udostępnianie wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

img