Polityka jakości

POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKA POLYCHEM SYSTEMS Sp. z o.o.

Polychem Systems Sp. z o.o. od czerech dekad jest czołowym producentem wyrobów poliuretanowych. Powtarzalna jakość naszych wyrobów, poszerzanie oferty produktowej, doskonalenie procesów oraz dbałość o ciągły rozwój zawodowy Pracowników, przy jednoczesnej dbałości o stan środowiska, sprzyja wzmocnieniu pozycji spółki na rynku krajowym i zagranicznym. Nasze działania związane z racjonalnym zarządzaniem surowcami, identyfikacją zagrożeń i ich ograniczaniem przekładają się na bezpieczeństwo i właściwą jakość we wszystkich obszarach naszej firmy. Dbamy o wzrost zaufania i wiarygodności spółki poprzez spełnienie wymagań i oczekiwań naszych Klientów.

Dążąc do ciągłego doskonalenia oferowanych przez nas produktów, usług oraz działań wewnątrz organizacji, stawiamy sobie następujące cele:

  • Produkowanie i terminowe dostarczania wyrobów spełniających indywidualne potrzeby naszych Klientów, przy zachowaniu dbałości o środowisko.
  • Stosowanie dostępnych środków i rozwiązań organizacyjnych mogących zapobiec nadzwyczajnym zagrożeniom dla środowiska.
  • Ciągłe poszerzanie oferty produktowej wraz z rozwojem nowych technologii.
  • Budowanie trwałych relacji z Klientem m.in. w oparciu o doradztwo, wsparcie techniczne oraz prowadzenie szkoleń.
  • Dążenie do pozycji krajowego lidera w zakresie wyrobów poliuretanowych, dynamiczny rozwój w Europie oraz zaznaczenie swojej pozycji na światowym rynku.
  • Zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska.

Gwarancją osiągnięcia założonych celów jest przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych oraz ciągłe zwiększanie efektywności Systemu Zarządzania, zgodnego z wymogami normy PN-EN ISO 9001:2015 i PN-EN ISO 14001:2015, poprzez zaangażowanie wszystkich Pracowników Polychem Systems Sp. z o.o.

Konsekwentna realizacja założeń Polityki Jakości i Środowiska stanowi gwarancję skutecznego funkcjonowania i ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania w firmie, a przez to jest gwarantem rozwoju i umacniania pozycji Polychem Systems Sp. z o.o. na rynku.

Poświadczam, że jesteśmy firmą niezależną finansowo, przy czym jednocześnie deklaruję, zapewnienie środków i zasobów niezbędnych do realizacji niniejszej Polityki Jakości i Środowiska, która będzie realizowana przeze mnie i Pracowników naszej firmy.

Jerzy Rogalski
Prezes Zarządu

19 listopada 2020 r.

ⓒ 2020 Polychem Systems Sp. z o.o.

Informacje i dane zamieszczone na stronie www.polychem-systems.com.pl oraz w innych materiałach reklamowych są udostępnianie wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

img